SUSTAINASEARCH

SUSTAINASEARCH

Ett stort argument till varför jag startade the_wiman var att jag själv tyckte att det var svårt att hitta hållbara varumärken och anade att fler kände som jag. Trots information om material, certifieringar och företagens egna hållbarhetsmärkningar var det svårt att jämföra olika plagg på ett rättvist sätt. 

Start-up bolaget SustainaSearch har utvecklat en lösning på problemet och vi är väldigt glada att nu lansera vårt samarbete. Deras tjänst SustainaIndex är en hållbarhetsjämförelse, för kläder och textilier. SustainaIndex är utvecklat i samarbete med experter och forskare inom textil och hållbarhet och visar hållbarhetsbedömningen direkt på plaggnivå.

Sustainasearch är ett SaaS-bolag, baserat i Luleå.

 

Resultaten redovisas på alla våra produktsidor, klicka på den lilla symbolen i produkttexten för en komplett info. 

 

SustainaIndex är en skala från 0 till 100

SustainaIndex scales from 0 to 100. The assessment is based on certifications, materials, country of manufacture and influencing climate factors such as water use and energy type. 

Poäng < 30

Conventional production and the least sustainable alternatives

Konventionell produktion och de minst hållbara alternativen

I denna gruppering hamnar plagg med konventionell produktion av fibrer och där företagen oftast inte har koll på hela produktionskedjan. Det innebär att det sällan går att få veta arbetsförhållanden eller de miljömässiga förhållandena i de fabriker där plagget passerar. Allt från råvaruproduktion, beredning, spinning, färgning, tvättning, stickning, vävning och sömnad.

Idag är detta den odiskutabelt största gruppen av kläder oavsett vilket material plagget är gjort av.

Poäng 40-60

In conversion / Under omställning

I det här spannet hamnar plagg där företaget har börjat jobba med hållbarheten i sin produktion. Det kan handla om att välja ekologiskt producerade fibrer, eller återvunna fibrer, att ha en spårbarhet som sträcker sig längre i tillverkningskedjan. Att ställa krav på sociala och miljömässiga förhållanden hos sina underleverantörer.

60-80

Good choice from a sustainability perspective

Bra val ur hållbarhetsperspektiv

I det här spannet återfinns de plagg och kollektioner där producenterna har ställt höga krav i hela tillverkningskedjan. Detta är plagg som kommit riktigt långt, där materialval och produktionsprocessen är genomtänkt för att vara så hållbar som möjligt.

80 < 

The most sustainable alternative / De mest hållbara alternativen

Eftersom hållbarhet är komplext och svårt att få in i alla led i en tillverkningskedja är det idag ytterst få produkter som når upp till ett SustainaIndex över 80.

Här hittar vi de producenter som har byggt hela sina affärsidé baserat på ett hållbarhetstänk. De aktörer som utmanar branschen och ställer krav i alla led, från råvarans produktion, i hela kedjan och tänker till kring cirkulära lösningar. Dessa företag har full spårbarhet och höga krav på både sociala och ekologiska aspekter i hela kedjan. 

Här ser vi också att framtidens nya material, tekniker och processer att kunna komma in. Utvecklingen går fort och det utvecklas hela tiden nya sätt att återvinna och återskapa.

 

De stora kategorierna som poängsätts är:

Tillverkningsprocessen

Här kommer energianvändning, vattenrening, kemikalieanvändning i de olika processtegen in. Beredning, spinning, färgning, tvättning, stickning, vävning och sömnad. Fibrerna passerar många olika fabriker på vägen till att bli ett tyg och till sist ett plagg. Ju bättre spårbarhet en producent har desto bättre underlag för bedömningen av SustainaIndex och desto mer rättvisande blir resultatet. Här bedöms plaggen utifrån krav och kontroll i de olika leden.

Material

Olika textila fibrer, material, har olika stort klimatavtryck, Om plagget består av naturfibrer som bomull, ull eller lin så är det av stor skillnad om det är exempelvis ekologiskt certifierad eller konventionellt producerad. När det gäller ull är det också viktigt att ullen är klorfri samt att den är mulesingfri. Generellt så har även återvunnet material har mindre klimatavtryck än nytillverkat. Allt detta tas hänsyn till. 

Kvalitet

Kvaliteten på plagget bedöms utifrån att tillverkaren kan redogöra för de kvalitetskrav eller kvalitetstester de genomför på plaggen. Vad som räknas som kvalitet är såklart varierande beroende på om det handlar om en sidenblus eller en vinteroverall för barn.  

Arbetsförhållanden

Här fångar vi upp hur producenten jobbar med arbetsvillkor för de som jobbar i fabrikerna som producerar deras textilier och plagg. Om företaget är medlem i CSR-organisationer, exempelvis Amfori BSCI. De företag som inte är medlemmar i liknande globala organisationer kan också ha god koll på förhållandena i producentleden, men det ställer såklart mycket högre krav på regelbundna kontroller. Kontroller som kan utföras antingen av företaget själva eller av tredjepartsaktörer på plats.

Användning av förnybar energi

80% av ett plaggs klimatpåverkan sker i de tidiga skedena i produktionskedjan, färgning och beredning. Vi efterfrågar vilken typ av energi som driver de olika fabrikerna i produktionsleden. En uppgift som många fortfarande är svår att svara på. Där det inte går att tillhandahålla exakt data använder vi oss av schabloner.

Social hållbarhet

Hur förutsättningarna för arbetarna i fabrikerna ser ut är en viktig fråga utifrån social hållbarhet. Till del så fångas detta upp av frågan om CSR. Det kan också till del speglas i nationella lagar, politisk stabilitet, korruptionsnivåer osv.

Förpackningar

Förpackningsmaterial, hang-tags och övrigt emballage har också en inverkan. Här tittar vi på andelen återanvänd material, om de minimerar emballage och överlag tänker igenom hur produkterna förpackas. 

Ni kan läsa mer om SustainaSeach här.

 

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.